De Wilhelminaboulevard vóór de kustverzwaring.
Zienswijze IRV en BKP
Klik hier voor 2 voorbeeldbrieven voor het indienen van een zienswijze omtrent de aanpassingen van de Integrale Ruimtelijke Visie Noordwijk Zeewaardig (IRV) en Beeldkwaliteitplan Noordwijk aan Zee (BKP)
Help mee het karakter van ons woongebied te behouden en word donateur.

De charme van woongebied Noordduinen behouden

De Stichting Noordduinen richt zich op het behouden van de bestaande bestemming en bewoning van het gebied Zeereep, Bosweg, Wantveld en directe omgeving waaronder het begin van de duinen aan de noordkant van Noordwijk. Ons doel is het unieke, natuurlijke karakter én de charme van het woongebied te waarborgen.
 
Het is een tijdje stil geweest van onze kant, maar graag willen wij u middels nieuwsbrieven op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in en rondom de Bosweg en de Zeereep. Wilt u met regelmaat op de hoogte gehouden worden? Stuur ons dan een e-mail.

Omgevingsvisie Zeewaardig
De stichting is in goed overleg met de Gemeente over de Omgevingsvisie ‘Zeewaardig’, de nieuwe omgevingsvisie voor Noordwijk aan Zee.

Groot Hoogwaak
De stichting was aanwezig bij de presentatie van de plannen voor Groot Hoogwaak. De nieuwe plannen wijken af van wat de klankboordgroep als compromis naar heeft voorgesteld. Wij, als omwonenden en als stichting zullen moeten bedenken wat voor impact de plannen hebben op onze leefomgeving de stichting blijft betrokken. In september 2017 is de volgende bijeenkomst.
 
Hotels van Oranje
De Gemeenteraad heeft een principe akkoord gesloten over de bouwplannen vLater dit jaar komen de aanvragen voor de vergunningen, waar wij als bewoners en stichting inspraak over hebben. Wij zullen u op de hoogte houden, en voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente: http://www.noordwijk.nl

Ontwerp Standplaatsenbeleid 2017
Op 1 juni 2016 heeft de stichting een zienswijze ingediend voor het Ontwerp Standplaatsenbeleid 2017. Met dit ontwerp heeft de gemeente het voornemen heeft om de standplaatsen op de Bosweg te laten vervallen, wij ondersteunen deze koers van het College.