De Bosweg nog niet zo lang geleden...
Zienswijze IRV en BKP
Klik hier voor 2 voorbeeldbrieven voor het indienen van een zienswijze omtrent de aanpassingen van de Integrale Ruimtelijke Visie Noordwijk Zeewaardig (IRV) en Beeldkwaliteitplan Noordwijk aan Zee (BKP)
Help mee het karakter van ons woongebied te behouden en word donateur.

De charme van woongebied Noordduinen behouden

De Stichting Belangenbehartiging Noordduinen in Noordwijk (SB Noordduinen) richt zich op het behouden van de bestaande bestemming en bewoning van het gebied Zeereep, Bosweg, Wantveld en directe omgeving waaronder het begin van de duinen aan de noordkant van Noordwijk. Doel is het unieke, natuurlijke karakter én de charme van het woongebied te waarborgen.
 
Ontwerp Standplaatsenbeleid 2017
Op 1 juni 2016 heeft de Stichting Belangenbehartiging Noordduinen een zienswijze ingediend voor het Ontwerp Standplaatsenbeleid 2017. Met dit ontwerp heeft de gemeente het voornemen heeft om de standplaatsen op de Bosweg te laten vervallen. De Stichting ondersteunt deze koers van het College.