Woongebied Noordduinen
Zienswijze IRV en BKP
Klik hier voor 2 voorbeeldbrieven voor het indienen van een zienswijze omtrent de aanpassingen van de Integrale Ruimtelijke Visie Noordwijk Zeewaardig (IRV) en Beeldkwaliteitplan Noordwijk aan Zee (BKP)
Help mee het karakter van ons woongebied te behouden en word donateur.

De charme van woongebied Noordduinen behouden

De Stichting Noordduinen richt zich op het behouden van de bestaande bestemming en bewoning van het gebied Zeereep, Bosweg, Wantveld en directe omgeving waaronder het begin van de duinen aan de noordkant van Noordwijk. Ons doel is het unieke, natuurlijke karakter én de charme van het woongebied te waarborgen.
 
Nieuwsbrief September 2017 van de Stichting Noordduinen
 
Beste donateurs en/of buurtbewoners,
 
Graag willen wij u middels deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in en rondom de Bosweg, de Zeereep en het Wantveld. Om het milieu te besparen en u sneller op de hoogte te kunnen houden, vragen wij u om uw email adres te sturen naar: mail@sbnoordduinen.nl  

Update Afgesloten Zaken:
Parkeer-lus Bosweg
Vanuit de ambtenarij was de suggestie (weer) opgekomen om een zgn ‘parkeer-lus’ aan het eind van Bosweg te maken. Wij hebben contact opgenomen met de Gemeente, en de wethouder heeft inmiddels bevestigd dat het plan van tafel is. Het blijft echter een zorg voor de Stichting.
 
Transformatorhuisje
Uit ons gesprek met de Gemeente hierover werd duidelijk dat het transformatorhuisje niet verplaatst zal worden. De Stichting heeft gevraagd voor een betere afwerking, onder andere om scheve stoeptegels recht te leggen. Dit is gedaan en voor de Stichting is de zaak gesloten, een aantal bewoners zijn op individuele basis in gesprek met de Gemeente voor verdere maatregelen.
 
Update Lopende zaken
Verkeersoverlast op de Zeereep
De Stichting heeft een brief naar de Gemeente gestuurd betreffende de overlast van verkeer op de Zeereep, en heeft vernomen dat onze klacht in behandeling is.
 
Manege
De Stichting heeft een brief geschreven over de veiligheid omtrent de Manege, en heeft een antwoord ontvangen van burgemeester Rijpstra, zie bijlage.
 
Omgevingsvisie ‘Zeewaardig’
De Stichting is in goed overleg met de Gemeente over de Omgevingsvisie ‘Zeewaardig’, de nieuwe omgevingsvisie voor Noordwijk aan Zee.
 
Update nieuwe zaken
Plannen Witsand/Tulum
De Stichting heeft kennis genomen van plannen van Strandpaviljoens Witsand en Tulum betreffende de aanleg van wandel- en fietspaden op het duin, en een nieuwe strandafrit bij de Zeereep. Wij zijn het niet eens met deze plannen en schrijven een brief aan de Gemeente om onze zorg te uiten, zie bijgvoegd. Wilt u benadrukken dat u het ook niet eens met deze plannen, dan kunt u de brief tekenen en bij Bosweg 13 in de bus doen. Wij zullen alle brieven overhandigen aan de Gemeente. Uiteraard kunt u ook zelf een brief schrijven!
 
Met vriendelijke groet,
Stichting Noordduinen
 
Gerco Goote                  Voorzitter
Therese van den Eijkel   Penningmeester
Jeanet Schouten            Secretaris
John Schroder                Adviseur SBND